Projekty radioamatorskie

Posiadam telefon VoIP CISCO 7940G z okresu kiedy używałem go w sieci HamNET gdzie mieliśmy centrale telefoniczne Asterisk połączone między innymi w Polsce i z innymi w Europie. Postanowiłem wykorzystać ten telefon do podłączenia do HamShack Hotline. Cena telefonu jest w granicach od 15 do 30 zl (Al...

Hamshak Hotline (HH) jest rozwiązaniem wykorzystaniem technologi VoIP do komunikacji dla radioamatorów i nie jest nowością bo ta technologia od wielu lat jest używana w ramach sieci HamNET i wiele central telefonicznych na bazie oprogramowania Asterisk jest dostępnych o czym pisałem w artykule o kon...

W ramach sieci HamNET możemy uruchomić lokalną cyfrową centrala telefoniczna VoIP, która może być połączona z innymi centralami w sieci HamNET przy pomocy protokołu DUNDI. Rozwiązanie to pozwala lokalnym użytkownikom centrali łączyć się telefonicznie z każdym krótkofalowcem który ma telefon VoIP czy...