Projekty radioamatorskie

Jeśli ktoś chciałby zbudować lub rozbudować swój przemiennik o funkcje jakie oferuje oprogramowanie svxlink polecam projekt o nazwie Open Repeater. Na stronach Open Repeater znajdziecie gotową dystrybucje dla komputerów Raspberry PI 2/3/3+ oraz opisy jak skonfigurować svxlink przy pomocy inter...

Utwórz plik na partycji karty SD Boot o nazwie "wpa_supplicant.conf" i wklej następujący kod do pliku:

  country=US
 ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
 update_config=1

 network={
  ssid="WIFI_SSID"
  scan_ssid=1
  psk="WIFI_PASSWORD"
 }

Wpisz zamiast WIFI_SSID i WIFI_PA...