Projekty radioamatorskie

Mini komputer Orange Pi Zero który może być wykorzystany do budowy węzła echolinka można wykorzystać także do pomiarów temperatury wewnątrz i na zewnątrz oraz wilgotności powietrza.

Orange Pi Zero jest ciekawą alternatywą dla komputerów w swoim se...

Ciekawym rozwiązaniem jest budowa prostego wskaźnika mocy na bazie pierścionka ferrytowego i diody LED. Kiedy nadajnik będzie pracował dioda LED będzie świeciła. Można obserwować jasność świecianie podczas strojenia anteny. Można zastosować rdzenie f...

Cytowanie lub kopiowanie treści jest dozwolone w przypadku podania źródła pochodzenia tekstu i/lub autora.