HBLink Torun

DMR HOTSPOT HBLINK

Aby podłaczyć się do serwera HBLink w Toruniu poprzez hotospot należy skonfigurować połączenie poprzez DMRGateway.

Zaloguj się do strony konfiguracyjnej Pi-Star.

* Kliknąć "Configuration".
* Kliknij "Expert".
* Kliknij "SSH Access".
* W dolnej części okna kliknij "Click here for fullscreen SSH client". 
* Następnie zaloguj się za pomocą swoich danych uwierzytelniających.

Po zalogowaniu się wykonaj następujące komendy:

rpi-rw
sudo nano /root/DMR_Hosts.txt

Spowoduje to otwarcie edytora nano, przewiń do samego końca plik. Wprowadź następujące informacje używając tylko klawisza tabulatora (nie używaj spacji), aby przejść do następnej kolumny.

Dostęp od strony Internetu dla hotspotów:

HBLink_Torun  0000    217.173.179.95  passw0rd    62000

Użyj klawiszy + o aby zapisać plik. Użyj klawiszy + x aby wyjść.

Dołożenie do reguł firewall Pi-Star otwarcie portów dla połączenia z HBLink serwerem:

sudo nano /root/ipv4.fw

Wprowadź (lub wytnij i wklej) następujące dwie linie jeśli masz htospot:

iptables -A OUTPUT -p udp --dport 62000 -j ACCEPT
iptables -t mangle -A POSTROUTING -p udp --dport 62000 -j DSCP --set-dscp 46

Użyj klawiszy + o aby zapisać plik. Użyj klawiszy + x aby wyjść.

Następnie zaktualizuj reguły firewalla:

sudo pistar-firewall

Po zakończeniu procesu aktualizacji reguł firewall wybierz z menu administracyjnego dashboard w Pi-Star opcje UPDATE.

Następnie przechodzimy w menu do "Configuration" i w części do konfiguracji DMR "DMR Configuration" w "DMR Master" należy wybrać "DMRGateway" . Nic tu w tych ustawieniach więcej nie zmieniaj, zapisz ustawienia używając "Apply changes".

Teraz PI-Star w menu administracyjnym wybieramy "Configuration" -> "Expert" i wierszu "Full Edit" wybieramy "DMR GW". Opcja "Full edit" pozwala nam edytować całą zawartość i wprowadzić zmiany jakie mamy podane niżej.

Pamiętaj żeby zawsze tylko korzystać do zmian w DMRGateway tylko poprzez "Full Edit" -> "DMR GW" bo tylko wtedy masz dostęp do całej konfiguracji DMRgateway.

W edytowanym pliku konfiguracyjnym wpisujemy podane poniżej konfiguracje dla DMR Network 1 i DMR Network 3.

„Podstawowa” sieć, tutaj w przykładzie to Brandmeister, ma przypisane wszystkie grupy rozmowne i połączenia prywatne do Brandmeister,
ponieważ pełne mapowanie wszystkich regionalnych i lokalnych TG byłoby ogromnym wysiłkiem podczas mapowania.

[DMR Network 1]
Enabled=1
Address=195.26.76.59
Port=62031
Password=passw0rd
PassAllPC0=1
PassAllPC1=2
PassAllTG0=1
PassAllTG1=2
Debug=0
Id=260xxx
Location=1
Name=BM_Poland_2602

Uwaga: zamiast 260xxxx w definicji sieci w polu Id musisz podać swój DMR ID.

Sieć HBLink wpisujemy ją w "DMR Network 3".

Hotspot typu simplex / duplex :

[DMR Network 3]
Enabled=1
Address=217.173.179.95
Port=62000
Password=passw0rd
TGRewrite0=2,5,2,5,1
TGRewrite1=2,6,2,6,1
TGRewrite2=2,7,2,7,1
TGRewrite3=2,8,2,8,1
TGRewrite4=2,50,2,50,6
TGRewrite5=2,9999,2,9999,1
Debug=0
Id=260xxxx
Location=1
Name=HBlink-DMR

Uwaga: zamiast 260xxxx w definicji sieci w polu Id musisz podać swój DMR ID.

Zapisujemy wprowadzone zmiany klikając na "Apply changes"

Jeśli wszystko poszło poprawnie zostaniemy połączeni z DMR BM Master oraz z lokalnym HBLink Master.

Musimy jeszcze pamiętać aby dodać w konfiguracji radia DMR grupy rozmowne:

TG 5 - Połączenie do reflektora XLX132 na moduł D D-Star/DMR/C4FM
TG 6 - Połączenie do reflektora YSH HBLink PL i XLX260 na moduł A
TG 7 - Lokalna - do rozmów lokalnych na HBLink. **Na tej grupie są przekazywane ostrzeżenia metorologiczne dla Torunia i okolice**
TG 8 - HB Cluster  do rozmów sieciowych na połączonych HBLink serwerach
TG 50/51/52/53/54/55 - Lokalny Serwis Informacyjny: 50 - Info, 51 - Pogoda, 52 - Pogoda za 12H, 53 - Meteo alerty, 54 - Poziom rzek, 55 - Lokalne info
TG 9999 - HB Echo test. Serwer echa.

Uwagi:

Jeśli chcesz mieć na swoim hotspocie duplex i radiu grupe TG 8 na szczelinie czasowej TS1 należy regułe TGrewrite2 napisać następująco:

  TGRewrite2=1,8,2,8,1

Jeśli od strony radia chcesz mieć inne numery TG niż są na HBLink możesz np zrobić:

TGRewrite0=2,1006,2,6,1
TGRewrite1=2,1007,2,7,1
TGRewrite2=2,1008,2,8,1

Co oznacza że w radiu będziesz używał TG1006 aby nadawać na HB TG6, TG1007 aby nadawać na HB TG7, TG1008 nadawać na HB TG8.

Jeśli masz hotspot duplex rozważ konfiguracje nastepującą:

Szczelina czasow nr 1 wszystkie grupy rozmowne z Brandmeister
Szczelina czasow nr 2 wszystkie grupy rozmowane z HBLink

Wprowadzenie numeracji w nazwie TGRewrite np TGRewrite0 pozwala nam na dostęp do reguł przepisywania w trybie 'Quck Edit' w dasboard Pi-Star. Jeśli nie będzie numerów w TGRewrite to trybie 'Quick Edit' będzie dostępna tylko pierwsza reguła wpisana.

Ważna rzecz:

Pamiętaj żeby zmiany w ustawieniach DMRGateway robić w trybie "Full edit -> DMR GW".
Jeśli zrobisz jakieś zmiany w konfiguracji podstawowej Pi-Stra na stronie "Configuration" i tam zastosujesz zmiany po wykonaniu tego musisz wejść w ustawienia DMRGateway w trybie "Full edit -> DMR GW" i dla sieci HBLink [DMR Network 3] ustawić Enabled=1 gdyż aplikacja zmian w Configuration powoduje że dla sieci HBLink jest ustawiana Enable=0 co powoduje że sieć a jest wyłączona!. Niestety jest to błąd Pi-Star zgłaszany do autora ale brak reakcji.

Poprzedni Post Następny Post