Aby podłączyć się do lokalnego serwera DMR w Toruniu poprzez hotospot należy skonfigurować połączenie poprzez DMRGateway.

Zaloguj się do strony konfiguracyjnej Pi-Star v4.1.

* Kliknąć "Configuration".
* Kliknij "Expert".
* Kliknij "SSH Access".
* W dolnej części okna kliknij "Click here for fullscreen SSH client". 
* Następnie zaloguj się za pomocą swoich danych uwierzytelniających.

Po zalogowaniu się wykonaj następujące komendy:

rpi-rw
sudo -s
cd
curl -o ipv4.fw http://sp2ong.noip.pl/downloads/ipv4.fw

Aby sprawdzić czy pobrany plik jest w katlogu /root sprawdz jego zawartość poleceniem

more /root/ipv4.fw

i na ekranie powinienieś zobaczyć zawartość pliku o treści:

iptables -A OUTPUT -p udp --dport 62000 -j ACCEPT
iptables -t mangle -A POSTROUTING -p udp --dport 62000 -j DSCP --set-dscp 46

Następnie zaktualizuj reguły firewalla:

sudo pistar-firewall

Po zakończeniu procesu aktualizacji reguł firewall wybierz z menu administracyjnego dashboard w Pi-Star opcje UPDATE.

Następnie przechodzimy w menu do "Configuration" i w części do konfiguracji DMR "DMR Configuration" w "DMR Master" należy wybrać "DMRGateway" . Nic tu w tych ustawieniach więcej nie zmieniaj, zapisz ustawienia używając "Apply changes".

Teraz PI-Star w menu administracyjnym wybieramy "Configuration" -> "Expert" i wierszu "Full Edit" wybieramy "DMR GW". Opcja "Full edit" pozwala nam edytować całą zawartość i wprowadzić zmiany jakie mamy podane niżej.

Pamiętaj żeby zawsze tylko korzystać do zmian w DMRGateway tylko poprzez "Full Edit" -> "DMR GW" bo tylko wtedy masz dostęp do całej konfiguracji DMRgateway.

W edytowanym pliku konfiguracyjnym wpisujemy podane poniżej konfiguracje dla DMR Network 1 i DMR Network 3 dla Pi-Star v3.x natomiast używaj DMR Network 4 dla Pi-Star v4.1.

„Podstawowa” sieć, tutaj w przykładzie to Brandmeister, ma przypisane wszystkie grupy rozmowne i połączenia prywatne do Brandmeister, ponieważ pełne mapowanie wszystkich regionalnych i lokalnych TG byłoby ogromnym wysiłkiem podczas mapowania.

[DMR Network 1]
Enabled=1
Address=195.26.76.59
Port=62031
Password=passw0rd
TGRewrite0=2,9,2,9,1
TypeRewrite1=1,260097,1,260097
TypeRewrite2=2,260097,2,260097
SrcRewrite0=2,4000,2,9,1001
PassAllPC1=1
PassAllPC2=2
PassAllTG1=1
PassAllTG2=2
Debug=0
Id=260xxx
Location=1
Name=BM_Poland_2602

Uwaga: zamiast 260xxxx w definicji sieci w polu Id musisz podać swój DMR ID + na końcu dołożyć SSID 01. Na przykład jeśli Twój DMR ID jest 2602145 to wpisujesz 260214501 Na koncie BM bedziesz mógł skonfigurować swoje TG dla hotspota który będzie jako DMRID plus na koncu 01. Na przykład jeśli Twój DMR ID jest 2602145 to hotspot będzie w wykazie 260214501

Sieć loklanego serwera DMR wpisujemy ją w "DMR Network 4" Pi-Star v4.1  (dla Pi-Star v3.x jako DMR Network 3).

Hotspot typu simplex / duplex :

[DMR Network 4]
Enabled=1
Address=217.173.179.95
Port=62000
Password=passw0rd
TGRewrite0=2,3,2,3,6
TGRewrite1=2,9999,2,9999,1
TGRewrite2=2,50,2,50,6
Debug=0
Id=260xxxx
Location=1
Name=DMR-Local

Uwaga: zamiast 260xxxx w definicji sieci w polu Id musisz podać swój DMR ID + na końcu dołożyć SSID 02 Na przykład jeśli Twój DMR ID jest 2602145 to wpisujesz 260214502

Zapisujemy wprowadzone zmiany klikając na "Apply changes"

Jeśli wszystko poszło poprawnie zostaniemy połączeni z DMR BM Master oraz z lokalnym serwerem DMR-Torun.

Musimy jeszcze pamiętać aby dodać w konfiguracji radia DMR grupy rozmowne:

  • TG 3 - Połączenie do reflektora P25 PL
  • TG 4 - Połączenie do reflektora NXDN PL
  • TG 5 - Połączenie do reflektora XLX132 na moduł D D-Star/DMR/C4FM
  • TG 6 - Połączenie do reflektora XLX778 na moduł A
  • TG 7 - Lokalna grupa. Na tej grupie są także przekazywane ostrzeżenia meteorologiczne dla Torunia i okolice.
  • TG 8 - Reflektor DMR/YSF XLX126
  • TG 50/51/52/53/54/55 - Lokalny Serwis Informacyjny: 50 - Info, 51 - Pogoda, 52 - Pogoda za 12H, 53 - Meteo alerty, 54 - Poziom rzek, 55 - Lokalne info
  • TG 9999 - Echo test. Lokalny serwer echa.

Uwagi:

Jeśli chcesz mieć na swoim hotspocie duplex i radiu grupę TG 5 na szczelinie czasowej TS1 należy regułę TGrewrite2 napisać następująco:

  TGRewrite2=1,5,2,5,1

Jeśli od strony radia chcesz mieć inne numery TG niż są na HBLink możesz np zrobić:

TGRewrite0=2,1006,2,6,1
TGRewrite1=2,1007,2,7,1
TGRewrite2=2,1005,2,5,1

Co oznacza że w radiu będziesz używał TG1006 aby nadawać na TG6, TG1007 aby nadawać na TG7, TG1005 nadawać na TG5.

Jeśli masz hotspot duplex rozważ konfiguracje następującą:

Szczelina czasowa nr 1 wszystkie grupy rozmowne z Brandmeister
Szczelina czasowa nr 2 wszystkie grupy rozmowne z HBLink

Wprowadzenie numeracji w nazwie TGRewrite np TGRewrite0 pozwala nam na dostęp do reguł przepisywania w trybie 'Quck Edit' w dasboard Pi-Star. Jeśli nie będzie numerów w TGRewrite to trybie 'Quick Edit' będzie dostępna tylko pierwsza reguła wpisana.

Ważna rzecz:

Pi-Star używa DMR Network 3 do konfiguracji przejść krossowych np DMR2YSF, DMR2NXDN więc jeśli masz coś zdefiniowane w "DMR Network 3" i zrobisz konfiguracje krossową to zostanie "DMR Network 3" zastapiony wpisami dla krossowego przejścia.

Pamiętaj żeby zmiany w ustawieniach DMRGateway robić w trybie "Full edit -> DMR GW". Jeśli zrobisz jakieś zmiany w konfiguracji podstawowej Pi-Stra na stronie "Configuration" i tam zastosujesz zmiany po wykonaniu tego musisz wejść w ustawienia DMRGateway w trybie "Full edit -> DMR GW" i dla sieci Lokalnej [DMR Network 3] ustawić Enabled=1 gdyż aplikacja zmian w Configuration powoduje że dla sieci HBLink jest ustawiana Enable=0 co powoduje że sieć a jest wyłączona!. W przypadku kiedy używamy Pi-Star v4.1 to ustawienia DMR Network 4 nie są deaktywowane.

Poprzedni Post Następny Post