Aby podłączyć się do lokalnego serwera DMR w Toruniu poprzez hotospot należy skonfigurować połączenie poprzez DMRGateway.

Zaloguj się do strony konfiguracyjnej Pi-Star v4.1.

* Kliknąć "Configuration".
* Kliknij "Expert".
* Kliknij "SSH Access".
* W dolnej części okna kliknij "Click here for fullscreen SSH client". 
* Następnie zaloguj się za pomocą swoich danych uwierzytelniających.

Po zalogowaniu się wykonaj następujące komendy:

rpi-rw
sudo -s
cd
curl -o ipv4.fw http://sp2ong.noip.pl/downloads/ipv4.fw

Aby sprawdzić czy pobrany plik jest w katlogu /root sprawdz jego zawartość poleceniem

more /root/ipv4.fw

i na ekranie powinienieś zobaczyć zawartość pliku o treści:

iptables -A OUTPUT -p udp --dport 62000 -j ACCEPT
iptables -t mangle -A POSTROUTING -p udp --dport 62000 -j DSCP --set-dscp 46

Następnie zaktualizuj reguły firewalla:

sudo pistar-firewall

Po zakończeniu procesu aktualizacji reguł firewall wybierz z menu administracyjnego dashboard w Pi-Star opcje UPDATE.

Następnie przechodzimy w menu do "Configuration" i w części do konfiguracji DMR "DMR Configuration" w "DMR Master" należy wybrać "DMRGateway" . Nic tu w tych ustawieniach więcej nie zmieniaj, zapisz ustawienia używając "Apply changes".

Teraz PI-Star w menu administracyjnym wybieramy "Configuration" -> "Expert" i wierszu "Full Edit" wybieramy "DMR GW". Opcja "Full edit" pozwala nam edytować całą zawartość i wprowadzić zmiany jakie mamy podane niżej.

Pamiętaj żeby zawsze tylko korzystać do zmian w DMRGateway tylko poprzez "Full Edit" -> "DMR GW" bo tylko wtedy masz dostęp do całej konfiguracji DMRgateway.

W edytowanym pliku konfiguracyjnym wpisujemy podane poniżej konfiguracje dla DMR Network 1 i DMR Network 3 dla Pi-Star v3.x natomiast używaj DMR Network 4 dla Pi-Star v4.1.

„Podstawowa” sieć, tutaj w przykładzie to Brandmeister, ma przypisane wszystkie grupy rozmowne i połączenia prywatne do Brandmeister, ponieważ pełne mapowanie wszystkich regionalnych i lokalnych TG byłoby ogromnym wysiłkiem podczas mapowania.

[DMR Network 1]
Enabled=1
Address=195.26.76.59
Port=62031
Password=passw0rd
TGRewrite0=2,9,2,9,1
TypeRewrite1=1,260097,1,260097
TypeRewrite2=2,260097,2,260097
SrcRewrite0=2,4000,2,9,1001
PassAllPC1=1
PassAllPC2=2
PassAllTG1=1
PassAllTG2=2
Debug=0
Id=260xxx
Location=1
Name=BM_Poland_2602

Uwaga: zamiast 260xxxx w definicji sieci w polu Id musisz podać swój DMR ID.

Sieć loklanego serwera DMR wpisujemy ją w "DMR Network 4" Pi-Star v4.1 a dla Pi-Star v3.x jako DMR Network 3.

Hotspot typu simplex / duplex :

[DMR Network 4]
Enabled=1
Address=217.173.179.95
Port=62000
Password=passw0rd
TGRewrite0=2,3,2,3,6
TGRewrite1=2,9999,2,9999,1
TGRewrite2=2,50,2,50,6
Debug=0
Id=260xxxx
Location=1
Name=DMR-Local

Uwaga: zamiast 260xxxx w definicji sieci w polu Id musisz podać swój DMR ID.

Zapisujemy wprowadzone zmiany klikając na "Apply changes"

Jeśli wszystko poszło poprawnie zostaniemy połączeni z DMR BM Master oraz z lokalnym serwerem DMR-Torun.

Musimy jeszcze pamiętać aby dodać w konfiguracji radia DMR grupy rozmowne:

  • TG 3 - Połączenie do reflektora P25 PL
  • TG 4 - Połączenie do reflektora NXDN PL
  • TG 5 - Połączenie do reflektora XLX132 na moduł D D-Star/DMR/C4FM
  • TG 6 - Połączenie do reflektora XLX778 na moduł A
  • TG 7 - Lokalna - do rozmów lokalnych oraz na reflektorze XLX126 Na tej grupie są przekazywane ostrzeżenia meteorologiczne dla Torunia i okolice
  • TG 50/51/52/53/54/55 - Lokalny Serwis Informacyjny: 50 - Info, 51 - Pogoda, 52 - Pogoda za 12H, 53 - Meteo alerty, 54 - Poziom rzek, 55 - Lokalne info
  • TG 9999 - Echo test. Lokalny serwer echa.

Uwagi:

Jeśli chcesz mieć na swoim hotspocie duplex i radiu grupę TG 5 na szczelinie czasowej TS1 należy regułę TGrewrite2 napisać następująco:

  TGRewrite2=1,5,2,5,1

Jeśli od strony radia chcesz mieć inne numery TG niż są na HBLink możesz np zrobić:

TGRewrite0=2,1006,2,6,1
TGRewrite1=2,1007,2,7,1
TGRewrite2=2,1005,2,5,1

Co oznacza że w radiu będziesz używał TG1006 aby nadawać na TG6, TG1007 aby nadawać na TG7, TG1005 nadawać na TG5.

Jeśli masz hotspot duplex rozważ konfiguracje następującą:

Szczelina czasowa nr 1 wszystkie grupy rozmowne z Brandmeister
Szczelina czasowa nr 2 wszystkie grupy rozmowne z HBLink

Wprowadzenie numeracji w nazwie TGRewrite np TGRewrite0 pozwala nam na dostęp do reguł przepisywania w trybie 'Quck Edit' w dasboard Pi-Star. Jeśli nie będzie numerów w TGRewrite to trybie 'Quick Edit' będzie dostępna tylko pierwsza reguła wpisana.

Ważna rzecz:

Pi-Star używa DMR Network 3 do konfiguracji przejść krossowych np DMR2YSF, DMR2NXDN więc jeśli masz coś zdefiniowane w "DMR Network 3" i zrobisz konfiguracje krossową to zostanie "DMR Network 3" zastapiony wpisami dla krossowego przejścia.

Pamiętaj żeby zmiany w ustawieniach DMRGateway robić w trybie "Full edit -> DMR GW". Jeśli zrobisz jakieś zmiany w konfiguracji podstawowej Pi-Stra na stronie "Configuration" i tam zastosujesz zmiany po wykonaniu tego musisz wejść w ustawienia DMRGateway w trybie "Full edit -> DMR GW" i dla sieci Lokalnej [DMR Network 3] ustawić Enabled=1 gdyż aplikacja zmian w Configuration powoduje że dla sieci HBLink jest ustawiana Enable=0 co powoduje że sieć a jest wyłączona!. W przypadku kiedy używamy Pi-Star v4.1 to ustawienia DMR Network 4 nie są deaktywowane.

Poprzedni Post Następny Post