Polski reflektor XLX132 uruchomiony przez Tomka SQ5DCP w 2016 roku posiada 6 kanałowy wokoder który pozwala rozmawiać użytkownikom D-Star z DMR.

Na Slacku #dstar-users zapytałem się czemu użytkownicy D-Star używają tylko reflektora REF032 a nie korzystają z XLX132 który dzięki wokoderowi pozwala także rozmawiać z użytkownikami DMR i tak powstał pomysł aby wykorzystać reflektor XLX132 na module D aby stworzyć miejsce gdzie mogą wspólnie rozmawiać koledzy z D-Star / DMR i C4FM. Po podłączeniu do modułu D reflektora YSF „PL XLX132” udało się rozszerzyć dostęp dla użytkowników C4FM.

Obecny diagram połączenia wygląda tak:

Użytkownicy D-Star.

Reflektor XLX132 jest dostępny dla użytkowników D-Star jako REF132 / XRE132 i DCS132. Użytkownicy D-Star hotsptów mogą wpisać sobie w konfiguracji "ircddbgateway" reflektor: DCS132 D

Użytkownicy na radio D-Star mogą zlinkować przemiennik do DCS132 (są w Polsce przemienniki ICOM które obecnie nie dają takiej możliwości ale można im udostępnić taką możliwość w tych przemiennikach wykorzystując oprogramowanie ircddbgateway) w radiu piszą:

DCS132DL

Możemy też połączyć się na REF132 D, XRF132 D z poziomu radia D-STAR które posiada DTMF komendą:

*132D

Tak więc użytkownicy D-Star używając reflektora DCS132 (XLX132) nie tracą nic a zyskują możliwość porozmawiania na wspólnym module z innymi użytkownikami DV.

Użytkownicy DMR.

Każdy użytkownik hotspota który pracuje w DRM może skorzystać z DMRGateway i skonfigurować go do pracy z siecią Brandmeister oraz mieć połączenie do XLX132 Moduł D na grupie TG 6 na szczelinie czasowej 2.

Przechodzimy w menu do "Configuration" i w części do konfiguracji DMR "DMR Configuration" w "DMR Master" należy wybrać "DMRGateway" . Nic tu w tych ustawieniach więcej nie zmieniaj, zapisz ustawienia używając "Apply changes".

Teraz PI-Star w menu administracyjnym wybieramy "Configuration" -> "Expert" i wierszu "Full Edit" wybieramy "DMR GW". Opcja "Full edit" pozwala nam edytować całą zawartość i wprowadzić zmiany jakie mamy podane niżej.

W edytowanym pliku konfiguracyjnym wpisujemy podane poniżej konfiguracje dla XLX Network i DMR Network 1.

[XLX Network]
Enabled=1
File=/usr/local/etc/XLXHosts.txt
Port=62030
Password=passw0rd
ReloadTime=60
Slot=2
TG=6
Base=64000
Startup=132
Relink=10
Debug=0
UserControl=1
Module=D

„Podstawowa” sieć to Brandmeister, ma przypisane wszystkie grupy rozmowne i połączenia prywatne do Brandmeister.

[DMR Network 1]
Enabled=1
Address=195.26.76.59
Port=62031
Password=passw0rd
PassAllPC0=1
PassAllPC1=2
PassAllTG0=1
PassAllTG1=2
Debug=0
Id=260xxx
Location=1
Name=BM_Poland_2602

Uwaga: zamiast 260xxxx w definicji sieci w polu Id musisz podać swój DMR ID.

Zapisujemy wprowadzone zmiany klikając na "Apply changes"

Jeśli wszystko poszło poprawnie zostaniemy połączeni z DMR BM Master oraz z XLX132 Moduł D.

Użytkownicy serwerów HBLink mają dostęp do XLX132 D poprzez swoją lokalną grupa TG i nie muszą aktywować XLX Network w DMRGateway (patrz informacje na swoim lokalnym HBLink serwerze).

Użytkownicy przemienników które korzystają tylko z sieci Brandmeister mogą poprosić administratora przemiennika aby udostępnił im link do XLX132 -D na TG6 wg opisu podanego wyżej tzn poprzez DMRGateway.

Pamiętaj dodać w swoim radiu grupę rozmowną.

Użytkownicy C4FM.

Użytkownicy urządzeń Yeasu mogą skorzystać z połączenia do reflektora YSF o nazwie "PL XLX132" lub bezpośrednio z XLX132 obecna wersja xlxd v2.3.1 pozwlal podłączyć sie bezpośrednio do XLX132 bez korzystania YSF "PL XLX132" reflektora). Po połączeniu się do reflektora "PL XLX132" mamy połączenie z XLX132 modułem D (patrz diagram wyżej). Tak więc można będzie rozmawiać z użytkownikami DMR oraz D-Star na module D. Jak połączyć się z reflektorem YSF można zobaczyć poniżej przykładowe wideo które pokazuje jak to zrobić. Na liście reflektorów YSF wybierz "PL XLX132"

https://www.youtube.com/watch?v=LyhnisNX82A

Połącznie sie z XLX: https://www.youtube.com/watch?v=F7BGG_ER39g&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=PXf_-TMPNNg&feature=youtu.be

Może XLX132 D stanie się głównym polskim reflektorem D-Star zamiast REF032 i będzie to ukłon tych użytkowników w stronę innych użytkowników DMR i C4FM aby mogli wspólnie z nim rozmawiać.

Na koniec jako ciekawostka istnieje techniczne rozwiazanie (które można by sprawdzić) aby połączyć REF032 z REF132 (XLX132) przy pomocy protokołu DPlus :-)

Zachęcam do korzystania polskiego reflektora XLX132 modułu D który pozwala spotkać się i porozmawiać użytkownikom D-Star / DMR i C4FM.

Poprzedni Post Następny Post