Jeśli z jakiś przyczyn chcemy określić RxOffset i TxOffset dla hostspota np obserwujemy zniekształcenia odbieranych stacji (TxOffset) lub obserwujemy wartości BER powyżej 1% (RxOffset) poniżej opisana jest procedura jak to wykonać.

W celu określenia wartości przesunięć dla TX i RX używamy programu MMDVMCal.

Zasadniczo chcemy mieć stały błąd BER 0.0%. Starajmy się zawsze korzystać z najniższego ustawienia mocy w radiu i być kilka metrów od hotspot w przeciwnym wypadku doprowadzimy do przesterowanie układu radiowego hotspota i dostaniem więcej błędów, spróbuj nie ruszać radia, to również daje więcej błędów. W przypadku hotspotów zakres BER 0-1% jest akceptowalny.

Warto zwrócić na wersja oprogramowania MMDVMCal i należy używać wersji 20181108 lub nowszej:

Określenie TX Offset przy pomocy programu MMDVMCal:

Wstępnie ustawmy nasze radio w trybie pracy Simplex na wybraną częstotliwość pracy nadajnika naszego hotspota (np 439.000 MHz TS1,CC1, TG9).

 • Zaloguj się do PI-Star poprzez ssh do konsoli.
 • Napisz polecenie: sudo pistar-mmdvmcal
 • Po uruchomieniu programu kalibracji kliknij klawisz E i wprowadź częstotliwość TX twojego hotspotu w Hz np 439000000 (Fr)
 • Naciśnij klawisz m , aby hotspot generował ton testowy 1031 Hz w DMR
 • Naciśnij klawisz Spacja aby włączyć nadawanie. Powinieneś usłyszeć dźwięk na odbiorniku
 • Następnie naciskaj klawisz "f" aż do momentu kiedy przestaniesz słyszeć ton w radiu. Następnie naciskaj klawisz "F" aż usłyszysz ponownie ton w radiu. Zapisz tę dolną częstotliwość (Fd).
 • Teraz ustalmy górną częstotliwość naciskając klawisz "F" aż do momentu kiedy przestaniemy słyszeć ton. Następnie naciskamy kawalisz "f" aż usłyszysz ponownie ton w radiu. Zapisz tę górną częstotliwość (Fg).
 • Teraz możemy wyliczyć wartość TX Offsetu korzystając z wzoru: TXoffset = ((Fg + Fd) / 2) - Fr

Jeśli TX Offset wyszedł z znakiem minus tzn że nadajnika hotspota nadaje wyżej nisz nasz odbiornika.

Otrzymaną wartość wpisujemy w pole TXOffset w ustawieniach Expert -> MMDVMHost w sekcji Modem

Określenie RX Offset przy pomocy programu MMDVMCal:

Można przyjąć że określony TX Offext będzie miał taką samą wartość RX Offext szczególnie to dotyczny hotspotów Simplex z jednym układem ADF701ale to w przypadku hotspota duplex gdzie mamy 2 układy ADF7021 może okazać się że to nie da nam optymalnej niskiej wartość BER w procentach (poniżej 1 lub mniej) dla użytego RX Offset na bazie TX Offext.

Możemy przy pomocy MMDVMCal spróbować określić RX Offset (pamiętajmy aby w ustawieniach Pi-Star do tego pomiaru RX Offset był ustawiony na 0)

Ustawiamy nasze radio na kanał na którym będziemy nadawać np 431.000 MHz, Talk Group 1 i Color Code 1.

 • Zaloguj się do PI-Star poprzez ssh do konsoli.
 • Napisz polecenie: sudo pistar-mmdvmcal
 • Po uruchomieniu programu kalibracji kliknij klawisz E i wprowadź częstotliwość RX twojego hotspotu w Hz np 431000000 (Fr)
 • Następnie kliknij klawisz "b" w celu uruchomienia optymalizacji BER
 • Kiedy naciśniesz PTT w radio w celu nadawani do hotspota na QRG 431 MHz używając klawisza "f" zmiana częstotliwości w dół RX hotspota lub klawiszem "F" zmiana częstotliwości w górę RX hotspota obserwować kiedy otrzymamy najniższy BER z możliwych. Zapisując różnice częstotliwości możemy określić wartość RX Offset'u.

Odejmując od częstotliwości na której mamy najniższy BER częstotliwość Fr otrzymamy wartość RX Offset którą wpisujemy w pole RXOffset w ustawieniach Expert -> MMDVMHost w sekcji Modem Wartości BER w % w przedziale poniżej 1.0 są wystaczjaące do użytku domowego hotspota.

Warto zrobić kilka prób oszacowania TX i RX Offset i wpisać średnią wartość.

Oszacowane nasze wartości TX i RX Offset możemy sprawdzić jak zostały zaaplikowane do chipów radiowych AD7021 patrząc w logi MMDVMHost pod konsolą Pi-star. Załóżmy że oszacowalismy TX Offset jako 200 Hz a RX Offset -375 Hz dla hotspota duplex. Poniżej mamy informacje z logu MMDVMHost. Warto zwrócić uwagę na wiersze gdzie jest podana wartość "RX Frequency" i "TX Frequency" , wartości w nawiasach podane są wartościami na jakich częstotliwościach będzie pracował nasz RX i TX po zaaplikowaniu oszacowanych przesunięć (offsetów).

Na koniec warto pamiętać, mimo stosowania bardzo dobrej jakości generatora TCXO 2.5ppm występują często rozbieżność częstotliwości pomiędzy HOTSPOT a radiem DMR, co w przypadku zastosowanych układów ADF7021 braku w nich AFC (automatic frequency control) dla trybu 4FSK powoduje pogorszenie jakości transmisji, przerwy w niej lub calkowity brak. Należy w oprogramowaniu MMDVMHost ustawić ofset częstotliwości lub w radiu skorygować częstotliwośc nadajnika i odbiornika (jesli to możliwe). Ustawienie ofsetu jest również zależne od temperatury zarówno HotSpota jak i radia DMR, szczególnie gdy przewozimy te urządzenia w samochodzie gdzie wachania temperatur są znaczne zarówno w lecie jak i zimie. Brak ustawienia odpowiedniego ofsetu RX/TX objawia się zniekształconym sygnał, audio, całkowity lub częściowy brak dekodowania sygnału nadawanego przez hotspota.

Polecam obejrzeć film na temat ustawiania RX i TX Offset:

Poprzedni Post Następny Post