Poniżej znajdziecie moje uwagi oraz zmiany jakie można wprowadzić w stosunku do oficjalnej dystrybucji DVSwitch Serwera.

Dokumentacja w języku angielskim jest bogata w obrazki więc można dość łatwo z niej skorzystać. Można ją pobrać tu: Dokumentacja PDF

Użytkownicy Raspberry Pi nagrywają gotowy obraz pobrany przy pomocy programu "etcher" Obraz serwera DVSwitch do pobrania: http://dvswitch.org/DVSwitch-Server-RPi.zip

Login: dvswitch
Passsword: dvswitch
SSH port: 22

Użytkownik dvswitch ma uprawnienia sudo (sudo -s)

Od czasu zbudowania tego obrazu mogły pojawić się aktualizacje systemu operacyjnego i serwera DVSwitch. Uruchom następujące polecenia po pierwszym uruchomieniu systemu

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade -y
sudo reboot

po znaku $ uruchom polecenie dvs, aby skonfigurować serwer.

Ogólne informacje:

Web links:

Video:

Użytkownicy komputerów Orange Pi Zero / NanoPI NEO znajdą opis na końcu tego artykułu.

UWAGA wszystkie zmiany jakie chcecie wprowadzać należy to robić jako użytkownik root. W przypadku gotowego obrazu Raspberry Pi logujemy się via ssh jako użytkownik dvswitch i następnie używając polecenia sudo -s może wprowadzać zmiany jakie są opisane niżej. W przypadku systemu Armbian (Orange PI /Nano PI) należy zalogować się via ssh do systemu jako użytkownik root.

Polecam najpierw zapoznać sie z poniższym opisem i po przeczytaniu wybrać rzeczy które was interesują do zastosowania.

Aby skonfigurować i używać DVSwitch server należy posiadać DMR ID (patrz http://sp2ong.noip.pl/pl/blog/rejestracja-w-sieci-ham-dmr) ) Zachęcam do rejestracji wystarczy mieć skan licencji krótkofalarskiej aktualnej (foto z telefonu komórkowego) i wypełnić formularz zgodnie z opisem jaki podałem. Jeśli chcesz używać NXDN zalecana jest rejestracja w celu otrzymania NXDN ID na podstawie już posiadanego DMR ID na stronie: https://www.radioid.net/support podając swój znak krótkofalarski oraz aktualny adres email na który otrzymacie potwierdzenie rejestracji jeśli wasz DMR ID jest w bazie danych zarejestrowanych znaków krótkofalarskich. Do pracy w modzie D-Star każdy krótkofalowiec posiadający ważną licencje może swój znak zarejestrować w sieci D-Star patrz na instrukcje: https://sr5uva.org/rejestracja.html.. Pamiętaj też o założeniu konta na serwerze Brandmeister https://brandmeister.network/?page=register (uwaga nie używać adresów email podczas rejestracji z @wp.pl, @onet.pl na te adresy nie są przesyłane listy z BM z linkiem aktywacyjnym bez którego aktywacji nie będziesz mógł zalogować sie na konto BM i zarządzać grupami statycznymi dla swojego programowego hotspota) Polecam użycie konta które możesz założyć za darmo na http://gmail.com Upewnij się że powyższe wymagania dotyczące rejestracji masz zrobione bez nich będzie trudno wykonać prawidłowej konfiguracji serwera DVSwitch.

Kiedy pierwszy raz konfigurujemy nasz personalny DVSwitch Server pisząc polecenie w konsoli po zalogowaniu się via ssh

dvs

należy ustawić język na polski i następnie wybrać z menu "Konfiguracja wstępna" i podać podstawowe dane do konfiguracji serwera.

Musisz podać:

 • swój znak wywoławczy
 • swój DMR ID 7 cyfrowy
 • ustawiasz swój DMR ID + SSID który jest niezbędny (możesz zaakceptować proponowany SSID 11)
 • D-Star module, proponowana wartość B należy zaakceptować
 • NXDN ID jeśli masz wpisz go w przeciwnym wypadku wprowadż wartość 9999 (polecam rejestracje)
 • USRP Port, wprowadź numer portu dla komunkacjci pyUC lub DVSMobile wybierając port pomiędzy 50000 - 55000 lub inną wartość
 • Wybierz z listy serwer DMR np. BM_Poland_2602
 • hasło do serwera DMR
 • Definicja wokodera. Jeśli nie masz sprzętowego wokodera wybierasz "4. Brak sprzętowego Vocodera"

Po zakończeniu podstawowej konfiguracji Twój serwer będzie pracował w podstawowej konfiguracji i jest to zalecane aby go sprawdzić w tej konfiguracji a dopiero później używać zaawansowanej konfiguracji.

Warto zwrócić uwagę na dodatkowe informacje które są przekazywane do serwera DMR dzięki którym są informacje o lokalizacji itp. Współrzędne podane w tej konfiguracji używane są na przykład do okazania waszego hotspota na mapie: http://xlx126.noip.pl/map/ Jeśli chlelibyście aby Twój hotspot był pokazany na APRS (opis niżej) warto wpisać poprawne współrzędne oraz pozostałe informacje. W celu wprowadzenia dodatkowych informacji można użyć programu do konfiguracji "dvs" wybierając "Konfiguracja zaawansowana" -> "Konfiguracja [Info] MMDVM_Bridge Współrzędne można określić używając interaktywnej mapy: https://www.google.pl/ klikając lewym klawiszem myszki w lokalizacji naszego hotspota pojawi sie mała ramka w której są podane współrzędne które wpiszesz.

Jeśli używasz DMRGateway (patrz opis niżej) musisz te informacje uzupełnić / poprawić ręcznie poprzez edycje pliku /opt/DMRGateway/DMRGateway.ini.

[Info]
RXFrequency=435000000
TXFrequency=435000000
Power=0
Height=0
Latitude=53.000000
Longitude=18.00000
Location=DVS-Hotspot
Description=DVS-Hotspot
URL=

Zwróć uwagę że w przypadku programowego hotspota RX i TX częstotliwość wynosi 0 MHz oraz Power i Height wynosi 0 bo nie używamy radia.

Połączenie do 2 lub więcej sieci DMR

Możecie swój programowy hotspot połączyć tak jak sprzętowy hotspot do 2 (i więcej) sieci DV itp przy pomocy DMRGateway. W podstawowej dystrybucji DVSwitch Serwera nie ma DMRGateway dlatego należy go zainstalować. UWAGA. Moja paczka zawiera skompilowany program DMRGateway w wersji 32 bitowej na Orange PI Zero więc nie będzie działać na innych komputerach, musisz zrobić własną kompilacje.

cd /opt
wget http://sp2ong.noip.pl/downloads/dmrgateway.tgz
tar xvzfP dmrgateway.tgz
systemctl enable dmrgateway.service
systemctl enable dmrgateway.timer
systemctl enable mmdvm_bridge.timer

Jeśli masz inny komputer niż Orange PI Zero należyc zrobić własną kompilacje programu DMRGateway:

cd /opt
mkdir src
cd src
git clone https://github.com/g4klx/DMRGateway.git
cd DMRGateway
make

Uwaga kompilacja przy pomocy polecenia make może wymagać instalacji pakietu: apt-get install build-essential Usuwamy moją wersje kompilacji programu i instalujemy swoją wersje:

rm /opt/DMRGateway/DMRGateway
cp DMRGateway /opt/DMRGateway/DMRGateway

Ponieważ DMRGateway nie jest obsługiwany poprzez konfiguracje skryptu dvs musimy ręcznie dokonać konfiguracji MMDVM_Bridge i DMRGateway

nano /opt/MMDVM_Bridge/MMDVM_Bridge.ini

i w części [DMR Network] ustawić

  Address=127.0.0.1
  Port=62031
  Local=62032
  Password=passw0rd

Następnie zrobić edycje DMRGateway.ini

nano /opt/DMRGateway/DMRGateway.ini

W części [DMR Network 1] mamy definicje połączenia do sieci BrandMeister i jedyną rzeczą jaką należy zrobić to wpisać swój DMR ID + SSID w polu "Id=" zamiast przykładowego 260xxxx01. Id składa się z naszego 7 cyfrowego DMR ID + liczba 01 jako SSID w celu identyfikacji naszego hotspota na koncie Bradmeister gdzie go znajdziecie w wykazie Hotspotów i możecie przypisać do niego TG statyczne jakie chcecie mieć na tym programowym hotspocie.

Jeśli chcemy mieć połączenie do lokalnego serwera DMR typu HBlink to używamy do tego definicji w [DMR Network 3] w podanym przykładowym pliku jest definicja dla serwera HBLink Kutno ale możecie jego definicje zmienić na swój lokalny DMR Server wg znanych dla niego danych Address, Port , Password oraz definicje mapowanie grup rozmownych. Podobnie jak w przypadku definicji [DMR Netowrk 1] dla Brandmeister tu tez należy podać w polu "Id=" nasz własny DMR ID uzupełniony SSID z numerem 02

Enable=1
Address=ip_adres_lokalnego_servera
Port=numer_portu
Password=passw0rd 
Id=Własny_DMR_ID_z_SSID
Name=DMR_Local

Zwróć uwagę też na część [Info] w pliku DMRGateway.ini o której pisałem na początku tego artykułu.

Po zapisaniu konfiguracji należy zrobić restart serwera:

reboot

Jedna uwaga. Aplikacje pyUC i DVSMobile pozwalają przetłączać serwery DMR z poziomu tych aplikacji ale nie polecam tego gdyż informacja jakie połączone są serwery DMR brana jest z plików ini MMDVM_Bridge lub DMRGateway a przełączanie sieci DMR z poziomu tych aplikacji odbywa się poprzez RemoteControl tylko z MMDVM_Bridge więc nie będą wtedy wyświetlane poprawnie nazwy serwerów DMR w kolumnie STATUS na dashboard. Zmiany serwerów należy wykonać poprzez edycje pliku MMDVM_Bridge.ini lub jeśli używasz DMRgateway to w pliku DMRGateway.ini i restart serwera po wprowadzeniu zmian.

Podłączenie do reflektorów YSF / NXDN / P25

Jeśli używamy połączenia do lokalnego serwera DMR należy upewnić się czy on w ramach swoich grup rozmownych nie ma połączania z polskim reflektorem NXDN lub P25 itp i jeśli nie ma a chcemy móc słuchać i nadawać na NXDN / P25 / YSF możemy wpisać sobie numer reflektora biorąc z wykazu reflektorów numer i wpisać go w pliku ini danego gateway.

Wykazy reflektorów:

I tak jeśli chcemy mieć podpięty polski reflektor NXDN to w pliku /opt/NXDN/NXDNGateway.ini

[Network]
Startup=26000

I tak jeśli chcemy mieć podpięty polski reflektor NXDN to w pliku /opt/NXDN/P25Gateway.ini

[Network]
Startup=10260

W przypadku YSF reflektorów należy wpisać nazwę reflektora która jest w wykazie podanym wyżej w polu "Description" i tak aby połączyć się z YSF Poland Room należy wpisać w /opt/YSFGateway/YSFGateway.ini

[Network]
Startup=PL-POLAND

Pamiętaj sprawdzić czy w każdym pliku ini dla danego gateway masz wpisany swój znak w

[General]
Callsign=

Reflektory można zmieniać z poziomu aplikacji pyUC oraz DVSMobile. Aby zmienić podłączony reflektor najpierw musisz w aplikacji zmienić tryb modu DV. Lista reflektorów dla przykładu dostępna w aplikacji pyUC znajduje się w pliku pyUC.ini. Możesz wpisać w nim swoje ulubione reflektory oraz TG dla sieci DMR. Poprzez menu skryptu dvs jest możliwość zbudowanie bazy ulubionych TG i reflektorów i przesłać tę baze do aplikacji na Android DVSMobile.

Połączenia do sieci D-Star

Pamiętaj aby podłączyć się do reflektora w sieci D-Star musisz mieć zarejestrowany swój znak w sieci D-Star o czym pisałem w części I artykułu. Po drugie aby pracować przy pomocy DVSwitch Server na D-Star wymagany jest sprzętowy wokoder np DV3000 i podczas wstępnej konfiguracji jest pytanie szczegółowe na temat rodzaju i podłączenia takiego wokodera. Jeśli nie masz możliwości pracy na D-Star polecam dezaktywować moduł aby nie potrzebnie pracował i zajmował zasoby małego komputera, robimy to pisząc polecenie:

systemctl disable ircddbgatewayd

Przełączanie modów DV / reflektorów z poziomu dashboard i wyłącznie komputera

Przełączanie modu DV na który słuchamy i pracujemy odbywa się z poziomu aplikacji którą używamy czy to pyUC lub DVSMobile. Ale kiedy monitorujemy ruch na sieci DV poprzez słuchanie audio poprzez przeglądarkę i mamy podłączenia naszego serwera nie tylko do sieci DMR ale do YSF/ P25/ NXDN (czytaj wyżej jak podłączyć reflektory YSF / NXDN /P25) i widzimy ruch na innym modzie niż obecnie ustawiony może wprowadzić dodatkową funkcjonalność do dashboard przełączanie modu DV z poziomu dashboard.

Jeśli korzystacie z domowej sieci możecie dołożyć sobie klawisz w dashboard który pozwoli wam zmieniać słuchany mod DV za pomocą klawisza na dashboard Pobrać plik:

cd /opt/
wget http://sp2ong.noip.pl/downloads/tools.tgz
tar xvzfP tools.tgz
chown -R www-data.www-data /var/www/html

Te dodatkowe klawisze będą widziane na dashboard jeśli nasz adres IP będzie z lokalnej sieci domowej w której jest uruchomiony DVSwitch Server.

Ponieważ Rasberry PI, Orange PI małe komputery nie mają wyłączenia zasilania i nie zalecam wyłączania komputera typu RPI , OZPI itp przez wyłączenia zasilania dlatego jest dodatkowy klawisz "Power Off" który pozwala wyłączyć nasz mały komputer z poziomu przeglądarki internetowej. Aby klawisz zadziałał musimy wpisać dodatkowo w pliku /etc/sudores uprawnienia dla użytkownika www-data aby mógł wykonać polecenie "poweroff"

nano /etc/sudoers

wpisać następująca linie:

www-data ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/poweroff

Po zapisaniu pliku klawisz "Power Off" zadziała i nasz komputer będzie wyłączony

Klawisze przełączania modów może być widziany także dla wskazanego adresu z poza naszej sieci w tym celu należy go podać w pliku konfiguracyjnym dashboard /var/www/html/include/config.php

nano var/www/html/include/config.php

i zamiast adresu 127.0.0.1 w lini

define("REMOTENET", "127.0.0.1/32");

wpisać adres IP komputera z którego chcemy mieć możliwość przełączania modów pracy. wartość /32 po adres IP jest maska adresów i dla pojedynczego adresu będzie wynosić /32 jak w podanym przykładzie. Zwróć uwagę ze dostęp do "MONIT" i "Power Off" tylko jest kiedy Twój adres IP jest w sieci domowej w której pracuje DVSwitch Server.

UWAGA. Aktualizacje dashboard jesli się pojawią to nadpisza plik index.php więc musisz skopiować ponownie index.php z archiwum tools.tgz.

Dostęp do dashboard poprzez autoryzacje użytkownika i hasła

Jeśli nasz dashboard chcemy używać poza siecią domową i przekierujemy w domowym routerze w firewall np odwołanie na port 80 naszego programowego hotspota oraz port 8080 do słuchania aduio możemy chcieć włączyć choć proste zabezpieczenie dostępu do niego poprzez logowanie się na stronę dashboard. Musimy dopisać do konfiguracji lighttpd

nano /etc/lighttpd/lighttpd.ini

dopisać moduł mod_auth:

server.modules = (
  [...]
    "mod_auth",
)

i wpisać w konfiguracji poniże linie:

auth.backend = "htpasswd"
auth.backend.htpasswd.userfile = "/etc/lighttpd/htpasswd"
auth.require = ( "/" =>
  (
  "method" => "basic",
  "realm"  => "Please enter your Password.",
  "require" => "valid-user"
  ),
)

następnie założyć plik z użytkownikiem i hasłem

nano /etc/lighttpd/htpasswd

gdzie plik ma składnie:

username:hasło

Hasło możecie wygenerować przy pomocy strony: https://www.toolsvoid.com/htpasswd-password-generator/ i wygenerowany string wpisać do pliku zamiast słowa "haslo" przykładowy wygląd pliku:

dvswitch:dGRkPurkuWmW2

Po zapisaniu pliku z użytkownikiem i hasłem zrestartować server lighttpd polecaniem

/etc/init.d/lighttpd restart

Od tego momentu dostęp do dashboard będzie poprzez użytkownika i hasło

Wyłącznie nie używanych sieci DV

Jeśli nie korzystacie z NXDN / P25 / YSF warto wyłączyć niepotrzebne usługi poprzez uruchomienie poleceń:

Sieć NXDN

systemctl disable ysfgateway
systemctl disable ysfparrot

Sieć P25

systemctl disable p25gateway
systemctl disable p25parrot

Sieć NXDN

systemctl disable nxdngateway
systemctl disable nxdnparrot

Sieć D-Star

systemctl disable ircddbgatewayd

Wyłącznie obsługi Quantar Motorola

systemctl disable quantar_bridge

Zawsze możesz aktywować daną usługę polecaniem:

systemctl enable ysfgateway

itp

Dostęp do dashboard z poza sieci domowej

Jeśli nasz DVSwitch server pracuje w sieci domowej i chcemy go udostępnić na zewnątrz i mieć możliwość słuchania na zewnątrz to firewall domowej sieci musimy prze-mapować dwa porty. Port TCP 80 do dostępu dashboard oraz port TCP 8080 do słuchania audio na adres wewnętrzny serwera DVSwitch. Możesz zrobić przekierowanie na swoim domowym routerze dostęp do dashboard z zewnetrznego portu np 10080 na port 80 sieci wewnętrznej. Dla audio powinno być mapowanie portów 1:1 tzn port z zewnątrz 8080 na port 8080 wewnątrz.

Jeśli chciałbyś zmienić port serwera www z 80 na inny musisz zrobić edycje pliku

nano /etc/lighttpd.conf

i w lini:

server.port = 80

wartość 80 zmienić na taki numer portu jaki chciałbyś mieć i następnie zrestartować server

sudo /etc/init.d/lighttpd restart

Gdybyś chciał zmienić port dla HMTL5 audio z 8080 na na przykład 9090 musisz to zmienić w pliku /lib/systemd/system/webproxy.service w lini

ExecStart=/usr/bin/node /opt/Web_Proxy/proxy.js 8080 2222

na

ExecStart=/usr/bin/node /opt/Web_Proxy/proxy.js 9090 2222

i zrobić restart Web_Proxy

systemctl daemon-reload
systemctl restart webproxy

Oraz w /var/www/html/index.php poszukaj lini

<button class="button link" onclick="playAudioToggle(8080, this)">.......

zmień na

<button class="button link" onclick="playAudioToggle(9090, this)">....

UWAGA. Aktualizacje dashboard jesli się pojawią to nadpisza plik index.php więc po aktualizacji dashboard zmienić ponownie tę linie.

Programowy hotspot na mapie APRS

Jeśli macie poprawnie wprowadzone współrzędne lokalizacji swojego hotspota programowego oraz wprowadzony opis w polu "Description" w części [Info] w MMDVM_Bridge.ini lub jeśli używacie DMRGateway to w DMRGateway.ini te dane będą używane przez skrypt który będzie wysyłał co 20 min taka informacje na APRS.fi. W tym celu należy pobrać plik

cd /opt
wget http://sp2ong.noip.pl/downloads/aprsdvs.tgz
tar xvzfP aprsdvs.tgz

Musimy dopisać wywołanie skryptu poprzez crontab

nano /etc/crontab

dopisz na końcu pliku:

*/20 * * * * root /opt/APRS_DVS/aprshotspot

Upewnij się że po wprowadzonej linii jest następny pusty wiersz (bez tego crontab nie będzie działał) Następnie zrób restart crontab poleceniem

/etc/init.d/cron restart

Możesz ręcznie uruchomić plik w celu sprawdzenia czy Twoja pozycja pokazuje się na http://aprs.fi

sudo /opt/APRS_DVS/aprshotspot

W pliku /opt/APRS_DVS/aprshotspot możesz mienić SSID jakie jest używane do wysyłania ramek APRS w lini $ssid="10";

Ustawienia poziomów audio w Analog_Bridge

W pliku /opt/Analog_Bride/Analog_Bridge.ini jest sekcja [USRP] w której ustawia się wstępnie poziomy audio. Osobiście używam poniższych ustawień

Dla odbieranego audio

usrpAudio = AUDIO_USE_GAIN        
usrpGain = 4.00    

Można spróbować uzyć opcji z AGC i zamiast AUDIO_UNITY podać AUDIO_USE_AGC i ustawienia dla niego jak poniżej

usrpAudio = AUDIO_USE_AGC
usrpAGC = -25,10,100          

Poziom audio jaki będzie nas słychać na modach DV

tlvAudio = AUDIO_USE_GAIN
tlvGain = 0.35    

Jeden z moich telefonów który używałem wymagał ustawienia tlvGain na poziomie 1.8 bo pomimo maksymalnego ustawienia wzmocnienia mikrofonu w aplikacji DVSMobile nadal było za cicho mnie słychać dopiero wartość 1.8 pozwoliła ustawić poziom taki jak miały inne stacje

Oczywiści dalsza regulacja poziomów może odbywać się z poziomu aplikacji DVSMobile czy pyUC (ustawienia systemowe audio)

Redukcja zużycia pamięci RAM przez Anlog_Bridge.

Z mojego doświadczenia w sytuacji kiedy używamy Analog_Bridge tylko przez jedną osobę tzn właściciela systemu nie ma potrzeby ładować całej bazy danych DMR ID do pamięci RAM przez Analog_Bridge. Wystarczy założyć plik który zawiera nasz DMR ID i wskazać ten plik w konfiguracji Analog_Bridge.

nano /var/lib/dvswitch/local_subscriber_ids.csv

Wpisać w nim jedną linie

dmr_id, znak, imie

gdzie dmr_id nasz 7 cyfrowy DMR ID, znak to nasz znak wywoławczy oraz imię

następenie w pliku /opt/Analog_Bridge/Analog_Bridge.ini wpisać odwołanie do naszego lokalnego pliku

subscriberFile = /var/lib/dvswitch/local_subscriber_ids.csv

i przeładować program:

systemctl restart analog_bridge

Uwagi do dashboard

Informacje pokazywane na dashboard bazują na informacjach dostępnych w logach. I tak w przypadku nadawania z aplikacji pyUC/DVSMobile w logu czas trwania transmisji jest dostępny tylko dla DMR, dla pozostałych jest brak informacji. Dla systemu YSF jeśli jeśli ktoś wyśle informacje o współrzędnych które będą dostępne zostanie pokazana informacja "GPS" którą można kliknąć i zobaczyć na mapie położenie stacji. Jeśli ktoś podczas nadawania na YSF zawsze nadaje współrzędne na dashboard będzie wyświetlana informacja GPS a nie "RX YSF" gdyż w logu MMDVM_Birdge ta informacja jest dostępna i pokazywana. Aktualny mod DV pracy jest pokazany w "Analog Bridge Info" w polu "Mode" i ten mod DV jest dostępny w trakcie słuchania poprzez przeglądarkę. W polu "Tx TG" jest pokazana jaka jest aktywna grupa ustawiona dla nadawania z aplikacji. Aby zmienić grupę należy ja ustawić z poziomu aplikacji pyUC lub DVSMobile (w DVSM wybierając z klawiatury numer i kliknąć "Send"). W polu "TRX Info" który też bazuje na ostatnich informacjach z logu w kolorze zielonym z napisem "RX nazwa-modu_DV" oznacza jaki mode jest obecnie używane do pracy. Inne mody DV będą pokazywane w różnych kolorach z informacją "Listening nazwa_modu_DV". Przesuwając myszkę na nazwę "Analog Bridge Info" pojawi się nam okienko z pełną informacją o parametrach Analog_Bridge (te informacje oraz pełne informacje w tabeli są pokazywane tylko kiedy jesteśmy w tej samej sieci domowej co nasz hotspot). W tabelce "Modes" na zielono są pokazane aktywne mode z MMDVM_Bridge, w "Networks" kolorem zielonym są pokazane kiedy dany gateway dla danej sieci DV jest uruchomiony.

UWAGA. Dashboard tak jak wersja orginalna bazuje na danych z logów. Aplikacje pyUC i DVSM używają wewnętrznych komend do przełaczania reflektorów i serwerów i na obecną chwilę nie ma mechanizmu dostępnego przez autorów MMDVM_Bridge który mógłby dashboard pobrać taką informacje więc używanie przełączania serwerów i reflektrów z poziomu aplikacje nie będzie widziane w STATUS poszczególnych sieci.

UWAGA. Aktualizacja dashboard jeśli się pojawi może nadpisać pliki index.php (jeśli używacie wersji z dodatkowymi "klawiszami") więc należy go podmienić po aktualizacji z zachowanej kopi pliku lub z paczki tools.tgz

Krótki opis jak zainstalować DVSwitch Server na Ornage Pi Zero / NanoPI NEO

Musisz pobrać obraz systemu Armbian

Używając narzędzia etcher należy nagrać skompresowany "xz" obraz systemu na kartę microSD.

Po podłączeniu Orange Pi Zero / NanoPI NEO poprzez kabel Ethernet do lokalnej sieci musisz na routerze do którego podłączyłeś poszukać w wykazie przydzielonych adresów IP na DHCP jaki adres otrzymał Twój komputer. Musisz zalogować się do niego poprzez SSH czy to z Linux'a który masz w sieci domowej lub na MS Widnows używając programu Putty. Logując się do Orange Pi Zero / NanoPI jako użytkownik root pierwszy raz musisz użyć hasła 1234 po podaniu tego hasła system poprosi Cie o podanie Twojego nowego hasła dla użytkownika root i po wpisaniu go będziesz musiał wpisać je ponownie w celu weryfikacji. Następnie system poprosi Cie o podanie użytkownika zwykłego. Zalecam podać nazwę użytkownika dvswitch i podać dla niego hasło jakie będzie dla tego użytkownika. System jeszcze zapyta Cię czy automatycznie rozpoznać i dodać tzw „locales" do twojego systemu i należy zatwierdzić klawiszem "Enter" aby została wykonana ta procedura ustawienia lokalnych oraz klawiatury. Możecie popatrzeć na film który pokazuje proces instalacji https://www.youtube.com/watch?v=hFrdyLc4g50&feature=emb_logo

Po zalogowaniu się do systemu ponownie jako root należy używając narzędzia do konfiguracji

armbian-config

SYSTEM -> CPU wybrać 480000 i kliknąć OK -> wybrać 960000 i kliknąć OK -> wybrać SCHEDUTIL kliknąć OK i zatwierdzić zmiany OK. Wybrać z menu Hardware -> i klawiszem spacji zaznaczyć włączenie obsługi karty dźwiękowej [analog-code] (pojawi się gwiazdka jako zaznaczone) i wybrać "Save" aby zapisać i następnie klawiszem tabulacji wybrać "Back" na pytanie "Reboot to enable new features" wybrać "Cancel" wrócimy do menu SYSTEMU. Wybrać klawiszem tabulacji "Back" aby wrócić do głównego menu. Z menu głównego wybrać "Personal" i następnie wybrać "Timezone" -> Europa -> Warszawa. Po powrocie do menu wybrać "Hostname" i wpisać nazwę DVSwitch-Server (nazwa nie może mieć spacji) po zatwierdzeniu i powrocie do menu wybrać "Locales" i z listy sprawdzić czy jest znaczone (gwiazdka) przy pl_PL.UTF-8 i zatwierdzić OK. następnie na liście ustawień lokalnych wybrać kursorem pl_PL.UTF-8 (będzie podświetlony na czerwono) klawiszem tabulacji przejść na OK i zatwierdzić (proces może chwile trwać generowanie ustawień lokalnych i po zakończeniu pojawi się menu z którego wychodzimy "Back" do menu głównego i wychodzimy z ustawień programu konfiguracyjnego "Exit".

UWAGA. Przy pomocy "armbian-config" możemy skonfigurować sieci WIFI dla komputera Orange Pi Zero jeśli chcemy używać zamiast sieci na kablu.

Możemy teraz zaktualizować system wykonując polecenia

apt update
apt upgrade -y

po zaktualizowaniu systemu możemy dodatkowo zainstalować narzędzie które przyda się nam to Midnight Commander który wywołujemy poleceniem mc Instalacja mc:

apt-get install -y mc

Wykonać reboot systemu poleceniem:

reboot

Po przeładowaniu komputera zalogować się jako root do systemu

Możemy teraz przystąpić do instalacji DVSwitch serwera:

cd /opt
wget http://dvswitch.org/buster
chmod +x buster
./buster
apt-get install -y dvswitch-server

po zainstalowaniu wszystkich pakietów wyłączmy usługi które zredukują zapotrzebowania na CPU:

systemctl disable ircddbgatewayd monit nxdnparrot p25parrot ysfparrot quantar_bridge

i wykonać reboot poleceniem:

reboot

Zalogować się do system via ssh jako root i przystąpić do wstępnej konfiguracji DVSwitch serwera pisząc polecenie: dvs ustawimy język polski i wybieramy "Konfigurację wstępną i po zakończeniu konfiguracji mam gotowy system do pracy

Poprzedni Post Następny Post