W jednym z poprzednich artykułów opisywałem jak uruchomić własny lokalny Master serwer i lokalna sieć DMR na bazie narzędzi DVSwitch. Dostępne narzędzia DVSwitch na obecna chwilę obsługują protokoły Homebrew Repeater, OpenBridge, IPSC. Brak jest wsparcia dla przemienników Hytera ale możemy skorzystać z oprogramowania Kurt'a OE1KBC "Hytera Gateway MMDVM". Oprogramowanie jest dostępne jako skompilowany program dla Raspberry PI lub dla Debian w wersji 64 bitowej (musimy mieć komputer z instalacja Debian w wersji 64 bitowej).

Hytera Gateway MMDVM pozwala nam łączyć przemiennik DMR do różnych sieci DV wykorzystując do tego celu oprogramowanie DMRGateway .

Diagram połączenia:

Jeśli chcemy wykorzystać RPI do tego celu pobieramy dystrybucje Rasbian Jessie:

http://downloads.raspberrypi.org/raspbian/images/raspbian-2017-07-05/

Po zainstalowaniu systemu na Raspberry Pi pobieramy oprogramowanie gw_hytera_mmdvm z strony: http://ham-dmr.at/index.php/download/

Poniższe polecenia są wykonywane jako użytkownik 'root'

cd /tmp
wget -O gw_hytera_mmdvm.zip http://ham-dmr.at/?wpfb_dl=539
unzip gw_hytera_mmdvm.zip
cd hytera_dmr_gw_1.7
mv gw_hytera_mmdvm /opt/
cd /opt/gw_hytera_mmdvm
chmod 755 gw_hytera_mmdvm

Robimy edycja pliku konfiguracyjnego:

nano gw_hytera_mmdvm.cfg

Robimy modyfikacje w polach: Location_Name,Location_Latitude,Location_Longitude, SYSOPEMAIL, SYSOP_ID Adres email i DMR ID (SYSOP_ID) sysop'a myślę że są to tylko informacyjne dane nie mające wpływu na działanie gateway.

Ustawiamy porty i adresy w następujący sposób:

DMRGateway_address=127.0.0.1
DMRGateway_port=62031

DMRGateway_local_address=127.0.0.1
DMRGateway_local_port=62032

Zapisujemy plik i przechodzimy do konfiguracji DMRGateway. cd /tmp/ git clone https://github.com/g4klx/DMRGateway.git cd DMRgateway make mkdir /opt/DMRGateway cp DMRGateway /opt/DMRGateway/ cp DMRGateway.ini /opt/DMRGateway/ mv Audio /opt/DMRGateway/ cd /opt/DMRGateway chmod 755 DMRGateway

Robimy edycja pliku konfiguracyjnego:

nano DMRGateway.ini

W części [General] ustawiamy jak poniżej:

[General]
Timeout=0
RptAddress=127.0.0.1
RptPort=62032
LocalAddress=0.0.0.0
LocalPort=62031
RuleTrace=0
Daemon=0
Debug=0

W części LOG i VOICE ustawiamy scieżki dla logu i plików audio:

[Log]
DisplayLevel=1
FileLevel=1
FilePath=/var/log
FileRoot=DMRGateway

[Voice]
Enabled=1
Language=pl_PL
Directory=/opt/DMRGateway/Audio

Części INFO wpisujemy stosowne informacje o naszym przemienniku (zwróć uwagę szczególnie na poprawne współrzędne)

[Info]
Enabled=1
.......

Wyłączamy połączenie do XLX ustawiając Enable=0:

[XLX Network]
Enabled=0
.....

Wyłączamy podłączenie do DMR Brandmeister jako bazowa sieć przemiennika:

[DMR Network 1]
Enabled=1
Address=195.26.76.59
Port=62031
Password=passw0rd
PassAllPC0=1
PassAllPC1=2
PassAllTG0=1
PassAllTG1=2
Debug=0
Id=260xxx
Location=1

Zmień Id=260xxx na DMR ID przemiennika

DMR Network 2 ustawiamy na Enable=0

[DMR Network 2]  
Enabled=0
Address=89.185.97.36
Port=55555
.......

Włączmy DMR Network 3 podłączanie do HBLink serwera i wpisujemy zawartość DMR Network 3:

[DMR Network 3]
Enabled=1
Address=192.168.1.100  <- adres HBLink serwera
Port=62002  <- port do HBLink serwera dla przemienników
Password=passw0rd   <- hasło do HBLink serwera dla przemienników
TGRewrite=2,6,2,6,1
TGRewrite=2,7,2,7,1
TGRewrite=2,8,2,8,1
Debug=0
Id=260xxx
Location=1

oraz możemy ustawić stosowne reguły przepisywania grup w kartach "TGRewrite" stosownie do własnego uznania.

Proszę zwrócić uwagę na pole "Id=123456" w każdej sekcji definicji sieci. Należy tam wpisać DMR ID przemiennika.

Zapisujemy konfiguracje DMRGateway.

Więcej o konfiguracji DMRGateway znajdziesz tu: http://sp2ong.noip.pl/pl/blog/dmrgateway-i-hblink

Teraz dopiszemy do pliku /etc/rc.local uruchamianie automatyczne podczas startu systemu poprzez program 'screen':

nano /etc/rc.local

wpisać następującą zawartość

/usr/bin/screen -dmS gw_hytera_mmdvm /opt/gw_hytera_mmdvm/gw_hytera_mmdvm /opt/gw_hytera_mmdvm/gw_hytera_mmdvm.cfg
/usr/bin/screen -dmS DMRGateway /opt/DMRGateway/DMRGateway /opt/DMRGateway/DMRGateway.ini

Zapisać plik i możemy przeładować system poleceniem 'reboot'

Musimy teraz w codeplugu dla przemiennika Hytera ustawić adres IP naszego serwera z gateway. W tym celu w zakładce programu CPS Hytera wybrać Conventional -> General settings -> Network i w polu 'Master' wpisać IP adres naszego komputera na którym chodzi Hytera Gateway

Zapisać i wgrać codeplug do przemiennika i mamy gotowe połączanie naszego przemiennika do HBLink Master serwera.

Ponieważ osobiście nie miałem możliwości wykonania takiej konfiguracji będę wdzięczny za uwagi do opisu.

Źródła: Hyrtera-DMR-gateway.pdf w języku niemieckim

Poprzedni Post Następny Post