W ramach konfiguracji przemiennika czy hotspota na bazie MMDVM mamy do ustawienia kilka tzw timerów dla każdego modu pracy DMR / YSF/ D-Star w MMDVMHost.

Parametr CallHang kontroluje czas zawieszania grupy dyskusyjnej DMR. Jest to ilość czasu po zakończeniu transmisji, która jest zarezerwowana dla odpowiedzi przy użyciu bieżącej grupy dyskusyjnej.

Radio, które jest poprawnie ustawione dla dostępu tzw grzecznościowego (ustawienie w TX Admit Criteria: Color Code Free - patrz niżej) będzie mogło transmitować w tym okresie, jeśli używa tej samej grupy rozmówców. Radio ustawione na inną grupę rozmówców otrzyma komunikat o zajętości kanału. Czas zawieszenia jest specyficzny dla szczeliny czasowej. Dwie szczeliny czasowe są obsługiwane osobno, więc jedna szczelina może być w czasie CallHang, podczas gdy druga szczelina jest w użyciu lub bezczynna.

Jest to standardowa funkcja komercyjnych przemiennikach DMR, która nie była wcześniej implementowana w MMDVM. Pomaga to zapobiec trwającemu wywołaniu połączenia na jednej grupie rozmówców przez użytkownika próbującego użyć innej grupy rozmówców. Niektóre chińskie radia miały (i nadal mogą mieć) błąd w firmware, który nie obsługuje poprawnie czasu zawieszenia CallHang w opcji Color Code Free np GD-77. Te radiotelefony nie pozwalają na transmisję radiową, nawet jeśli używa się tej samej grupy rozmówców. Ustawienie Color Code Free w radiach które mają błąd w obsłudze CallHang efekt jest taki że mogą nadawać dopiero kiedy przemiennik wyłączy swoje nadawanie. To główny powód, dla którego wiele osób zdecydowało się na ustawienie swoich CS700 i MD380, GD-77 w TX Admit Criteria: Always. Motorola i Hyteras zawsze prawidłowo obsługują czas CallHang.

Pod koniec okresu CallHang przemiennik przechodzi w stan bezczynności na czas trwania parametru TxHang. W tym czasie dowolne radio może transmitować. Po wygaśnięciu okresu TxHang przemiennik wyłącza swój nadajnik.

Parametr ModeHang określa, jak długo przemiennik pozostaje zablokowany w bieżącym trybie. (DMR / Dstar / YSF). Po upływie tego czasu ModeHang przemiennik zaakceptuje dowolny tryb.

Nie ma sensu włączanie nadajnika DMR, gdy przemiennik nie pracuje w trybie DMR. Dlatego czas oczekiwania nadajnika DMR musi być taki sam lub mniejszy niż czas ModeHang.

W przypadku używania hotspota np duplex kiedy jestśmy jedynymi użytkownikami zalecane ustawienia timerów przez VK4TUX:

[GENERAL]
RFModeHang=10 # Time to stay in mode after RF-receiption Default is: 10 s
NetModeHang=10 # Time to stay in mode after Network-receiption Default is: 3 s

Wiele osób w powyższych opcjach używa parametrów: 300 s.

[DMR]
CallHang=0 # Time to answer in same Talk Group. Default is: 3
TXHang=10 # Time that TX stays on transmission after DMR-over. Default is: 3
ModeHang=10 # Time to stay in mode after receiption. If set in [GENERAL] overrides RFModemHang and NetModemHang

TX Admit criteria

Warto zwrócić uwagę na opcje "TX admit criteria" podczas programowania kanałów. Opcja ta pozwala określić kiedy moje radio może transmitować?

Always -  często domyślnie ustawiona fabrycznie opcja. Po wybraniu tej opcji naciśnięcie przycisku 
PTT zawsze spowoduje, że radio będzie transmitować, co oznacza, że można przerwać QSO w toku. 
Ogólnie zaleca się, aby nie używać tej opcji.

Channel Free - opcja ta zezwala tylko na transmisję, gdy nie ma ruchu na kanale.

Color Code Free - tzw _grzecznościowa_ ta opcja jest rekomendowana. Dzięki tej opcji radio będzie pozwalać 
na transmisje tylko wtedy, gdy wybrana szczelina czasowa jest dostępna. Zabezpiecza łączność już prowadzoną 
przed przerwaniem przez inne stacje pracujące tym samym Color Codem, w praktyce, podczas aktywności 
stacji A ze stacją B stacja C po wciśnięciu PTT otrzyma komunikat "kanał zajęty" i brak aktywności PTT do 
czasu zakończenia nadawania A lub B.

O ile dla kanałów przemiennikowych zalecane jest ustawienie Color Code Free o tyle dla kanałów simpleksowych powinno być to ustawienie Always Allowed

Poprzedni Post Następny Post

Cytowanie lub kopiowanie treści jest dozwolone w przypadku podania źródła pochodzenia tekstu i/lub autora.