Jeśli podczas uruchamiania lub zmian w konfiguracji HBLink3 lub HBmonitor mamy problemy aby działała, w pierwszej kolejności należy przeglądać informacje w logach które są zapisywane w miejscach i pod nazwami podanym w plikach konfiguracyjnych dla HBmonitor config.py a dla HBlink3 w hblink.cfg.
Jeśli informacje zawarte w logach nie pomagają nam można interaktywnie uruchamiać programy.

HBmonitor

Zatrzymąć Hbmonitor:

systemctl stop hbmon

cd /opt/HBmonitor

Uruchomić HBmonitor dla wersji z python2 :

python web_tables.py

dla wersji python3:

python3 monitor.py

i obserwować jakiego rodzaju błędy pojawiają się na konsoli.

W przypadku HBLink3 należy uruchamiać 2 etapowo.

Zatrzymać HBlink3

systemctl stop hblink

sprawdzanie problemów konfiguracji hblink.cfg:

cd /opt/HBlink3
python3 hblink.py

jeśli nie ma błędów zatrzymać proces i uruchomić etap 'bridges' czyli sprawdzenie poprawności składni w rules.py

cd /opt/HBlink3
python3 bridge.py

W podobny sposób możemy weryfikować serwer echa playback.,py który ma swoją konfiguracje w 'palyback.py'

Zatrzymać serwer echa

systemctl stop parrot

Uruchomić ręcznie serwer echa

cd /opt/HBlink3
python3 playback3 -c /opt/HBlink3/playback.cfg

Warto skorzystać z komendy unix która pokazuje nam jakie porty UDP obecnie są używane. Komendę należy urchomić jako 'root' wtedy mamy w wykazie podane nazwy programów które używają dane porty.

netstat -unap 

lub porty TCP:

netstat -tnap 

Najczęsciej popełniane są błedy w składni hblink.cfg oraz w zasadach rules.py

Jeśli nie dajemy sobie radę z rozwiązaniem problemu można skorzystać z grupy dyskusyjnej oraz jego archiwum:

https://dvswitch.groups.io/g/main/messages

https://dvswitch.groups.io/g/HBlink/messages

Poprzedni Post Następny Post