Jest wiele opisów jak połączyć Echolink z siecią DMR nawet na oficjalnej stronie BrandMeister Wiki jest opis https://wiki.brandmeister.network/index.php/EchoLink jak to zrobić przy pomocy svxlink modułu Echolink zmodyfikowanego przez jednego z głównych programistów Brandmeister R3ABM i informacja o dostępnym połączeniu do sieci Echolink na master serwerze SU na stronie BM Russia: https://wiki.brandmeister.network/index.php/Russia
Warto zapoznać się z opisem na stronie https://hvdn.org/echolink gdzie autorzy podkreślają że sieć Echolink ma mocną walidację użytkowników krótkofalowców co zapobiega nieautoryzowanym używaniem sieci Echolink przy pomocy aplikacji dostępnych. W sieci DMR dowolna osoba która posiada np dPMR lub inne urządzenie do pracy DMR może wpisać dowolny DMR ID i nadawać na przemiennikach DMR (co często obserwujemy na DMR w SP). Aby korzystać z sieci EchoLink musimy wysłać skan aktualnej swojej licencji i po zatwierdzeniu walidacji znaku musimy wygenerować hasło bez którego nie połączymy się z siecią EchoLink. Tak więc pobranie aplikacji z Google Play Echolink na Android nie pozwoli dowolnej osobie na zalogowanie się i korzystanie z sieci Echolink jeśli nie znamy dla jakiego znaku została zrobiona walidacja i jakie jest hasło do logowania się do sieci Echolink. (patrz: http://www.echolink.org/faq_validation.htm

Na tej stronie można znaleźć przykłady wykazu mostów pomiędzy Echolink a DMR: https://www.afundr.de/echolink/85-echolink-meets-dmr

Poniżej opisane zastosowanie allstarlink nie jest moim autorskim rozwiązaniem tylko bazuje na ogólnodostępnych opisach na krótkofalarskich stronach internetowych i stosowane przez środowisko krótkofalarskie na świecie.

Allstar Network https://www.allstarlink.org/ to bardzo popularne rozwiązanie głównie w USA. Allstarlink bazuje na znanym oprogramowaniu gdzie grupa radioamatorów dodała moduły do obsługi przemienników radiowych. Allstarlink posiada także moduł echolink nie tak rozbudowany w możliwości jak ma to svxlink ale dzięki temu można używając Allstarlink uruchomić hybrydę która działa w sieci Allstar i EchoLink. Allstarlink posiada obsługę protokołu USRP (GNU Radio) dzięki temu może komunikować się z Analog_Bridge które pozwala nam zrobić most do sieci DV. Rozwiązanie techniczne na bazie Allstarlink jest stosowane powszechnie w wielu krajach jako kontroler przemiennika analogowego który jest połączony jednocześnie do sieci Allstarlink, Echolink oraz do sieci DMR.

Możemy wykorzystać oprogramowanie Allstarlink do budowy mostu pomiędzy echolink a lokalna siecią DMR uruchamiając Allstarlink z modułem echolink i USRP. Nie musimy, jeśli nie chcemy rejestrować się w sieci Allstar. Możemy uruchomić Allstarlink jako prywatne node z numerem np "1999" który nie będzie łączył się z siecią Allstar.
Aby użyć modułu echolink w Allstarlink musisz mieć zarejestrowany znak na echolink.org oraz wygenerować hasło dla zarejestrowanego znaku (należy to zrobić przy pomoc programu na PC "Echolink" logując się pierwszy raz po zaakceptowaniu zarejestrowanego znaku) a na stronie http://echolink.org/logins.jsp znajdziesz w wykazie znak oraz numer noda który będziesz używał w konfiguracji echolink na allstarlink. Numer noda echolink jaki został przypisany do tego znaku będzie potrzebny w konfiguracji pliku echolink.conf ( "node = ...... )

Instalacja Allstarlink

Przed instalacją Allstarlink musisz mieć uruchomiony link do swojego HBLink serwera z zestawem aplikacji MMDVM_Bridge, Analog_Bridge oraz md380-emu do zdefiniowanego mastera w hblink.cfg np. ANALOG-DMR oraz zdefiniować stosowną grupę rozmowną w Analog_Bridge.ini np. "txTg =7", na której będzie przekazywany ruch z Echolink oraz stosowne reguły w rules.py. Pamiętaj o zależności portów w plikach dvswitch.ini oraz portach emulatora aby nie wygenerować konfliktów portów z innymi już działającymi aplikacjami MMDVM_Bridge/Analog_Bridge.

Ważnym elementem ustawień są poziomy audio z analogu do DV i odwrotnie. Ustawia się je w Analog_Bridge.ini. Ja w swoim Analog_Bridge.ini poziomy audio ustawiłem:

; Ustawianie poziomu audio z DMR do Analogu
usrpAudio = AUDIO_USE_GAIN
usrpGain = 2.8

; Mozna sprobowac ustawien poziomu aduio z DMR do Analogu z takimi opcjami:
usrpAudio = AUDIO_USE_AGC
usrpGain = -15

; Ustawienia poziomu audio z Analogu do DMR
tlvAudio = AUDIO_USE_GAIN
tlvGain = 0.55 

Ale warto poeksperymentować z wartościami i należy pamiętać każda zmiana wymaga restartu Analog_Bridge dla EchoLink np: systemctl restart analog_bridge_el
Patrz też na informacje: https://dvswitch.groups.io/g/main/wiki/Analog_bridge-audio-levels
Warto użyć programu na PC EchoLink i monitorować poziomy audio przy pomocy wskaźnika który posiada program. Zalecane jest aby poziom audio odbierany przez ten program z Allstarlink był tak ustawiony, że wskaźnik wskakuje na żółte pole ale niezbyt często. Uznaje się że wtedy poziom audio jest optymalny. Jeśli masz inne swoje lepsze metody weryfikacji poziomów audio zastosuje je zamiast opisanych wyżej.

UWAGA. Patrząc na zawartość pliku (na dzien 6.01.2020):

http://dvswitch.org/ASL_Repository/allstarlink.list

wygląda że pakiet Allstarlinka jest dostępny na Stretch Debian 9. Moja testowa instalacja sprawdzona na Debian v9 z kernelem v4.9.

Zgodnie z opisem https://wiki.allstarlink.org

cd /tmp
apt update
apt upgrade
wget http://dvswitch.org/install-allstarlink-repository
chmod +x install-allstarlink-repository
./install-allstarlink-repository

Następnie należy zainstalować pakiet 'linux-headers'.

Jeśli masz Raspbian zrób polecenie:

apt-get install raspberrypi-kernel-headers -y

Jeśli nie używasz Raspbian tylko Debian:

apt-get install linux-headers-`uname -r` -y

Po zainstalowaniu linux-headers robimy instalacje allstarlink:

apt-get update
apt-get install allstarlink -y

Następnie wykonać reboot komputera i przystąpić do konfiguracji.

Zalecam konfiguracje Allstarlink jako prywatny node, który nie będzie łączył się z siecią Allstar Network.
Numery nodów z zakresu 1 do 1999 są numerami dla prywatnych nodów Allstarlink.

W pliku echolink.conf należy wpisać swoje dane:

confmode = no
call = N0CALL-L   ; Wpisz zarejestrowany znak wywoławczy dodając na końcu -L lub -R dla przemiennika
pwd = HASLO     ; Hasło jakie masz na dla zarejestrowanego znaku na echorlink.org
name = Nazwa    ; Nazwa jak pokazuje sie w nagłówku 
qth = Miasto    ; Nazwa jak pokazuje sie po połączeniu z echolink node
email = echolink@world.pl    ; Wpisz swój adres email

node = 000000    ; Wpisz numer noda echolink jaki został przypisany do znaku z "call="

; astnode numer 1999 to prywatny node nie logujący sie do Allstar Network 
astnode = 1999     ; Numer 1999 to prywatny nod 
                  ; (prywatne nody mają numery od 1 do 1999) 

; Opcjonlanie - Data for EchoLink Status Page
lat = 53.0000    ; Szerokość geograficzna 
lon = 18.0000    ; Długość geograficzna
freq = 434.175   ; QRG MHz
tone = 0.0       ; CTCSS Tone (0 for none)
power = 5       ; 0=0W, 1=1W, 2=4W, 3=9W, 4=16W, 5=25W, 6=36W, 7=49W, 8=64W, 9=81W (Power in Watts)
height = 10      ; 0=10 1=20 2=40 3=80 4=160 5=320 6=640 7=1280 8=2560 9=5120 (AMSL in Feet)
gain = 3        ; Gain in db (0-9)
dir = 0          ; 0=omni 1=45deg 2=90deg 3=135deg 4=180deg 5=225deg 6=270deg 
               ;7=315deg 8=360deg (Direction)

maxstns = 5     ; Max liczba stacji które mogą sie podłączyć

Następnie edycja pliku rpt.conf należy wybrać w definicji noda [1999] tylko jeden rxchannel tzn "rxchannel = USRP/127.0.0.1:12345:12346" i zakomentarzować "rxchannel = dahdi/pseudo"

W definicji rxchannel dla USRP należy podać numery portów rxPort i txPort z Analog_Bridge.ini

; USRP do Analog_Bride, skladnia: 
; USRP/IP:rxPort:txPort, gdzie rxPort i txPort wartości z Analog_Bridge.ini w [USRP]

rxchannel = USRP/127.0.0.1:12345:12346 

Przykładową konfiguracja dla prywatnego noda 1999 znajdziesz tu: https://dvswitch.groups.io/g/allstarlink/wiki/Private-Node-Template

Po zakończeniu konfiguracji możemy uruchomić nasz allstarlink

systemctl start asterisk

Możesz sprawdzić czy echolink node jest dostępny na wykazie http://echolink.org/logins.jsp

Można użyć dostępnego narzędzia do konfiguracji allstarlink wykonując polecenie

asl-menu

Tak zainstalowany Allstarlink można wykorzystać do podłączenia radiowo lokalnego przemiennika analogowego dodając nową definicje noda np [1998] z "rxchannel = SimpleUSB/usb_1998" gdzie radio jest podłączone przez USB kartę dźwiękową.
Jest to typowa konfiguracja stosowana przez krótkofalowców szczególnie w USA gdzie jest najbardziej popularny Allstarlink

Warto wiedzieć że dostęp do sieci Echolink mają krótkofalowcy którzy dokonali rejestracji na echolink.org wysyłając swój skan licencji i wgenerowali hasło do zalogowania podczas pierwszej rejestracji w sieci Echolink.

Warto skorzystać z dostępnej grupy dyskusyjnej gdzie możesz zapytać w sytuacji kiedy będziesz miał problemy z Allstarlink:

https://dvswitch.groups.io/g/allstarlink/topics

oraz z dokumentacji:

Na koniec tego opisu chciałbym się podzielić swoim komentarzem z perspektywy bawienia się DV od 1.5 roku. Zajmuję się krótkofalarstwem od ponad 35 lat i nie uważam się za eksperta w tej dziedzinie ale zawsze interesowały mnie obszary w krótkofalarstwa gdzie można eksperymentować szukać nowych rozwiązań dlatego wiele lat zajmowałem się Packet Radio a szczególnie siecią Amprnet, następnie siecią HamNET a obecnie DV. Krótkofalowcy to ludzie z pasją i chęcią do eksperymentowania, które czasami udają się a czasami nie udają się ale na tym polega eksperymentowanie, czy to przy pomocy lutownicy, czy przy pomocy narzędzi programistycznych. Dzięki temu zdobywamy doświadczenie w tej dziedzinie. Dlatego zainteresowałem się techniką komunikacji głosowej (DV) między innymi DMR, która daje duże możliwości nowoczesnej formy komunikacji radioamatorskiej. Myślę że dzięki eksperymentom krótkofalowców używamy dziś DMR który nie był dedykowany dla krótkofalowców tylko dla środowiska biznesowego a my zaadoptowaliśmy go do swojego hobby aby używać go do komunikacji radioamatorskiej. Takich przykładów można by wymieniać więcej.

Staram się dzielić z innymi swoim doświadczeniem krótkofalarskim czy to poprzez pisanie różnych opracowań czy opisów na mojej stronie tak aby mogli skorzystać z tego inni. Opisywane przez mnie różne rozwiązania na mojej stronie nie są to jakieś "rewelacje techniczne" tylko znane i ogólnodostępne informacje na krótkofalarskich stronach internetowych i stosowane przez krótkofalowców na świecie więc może dziwić czasami reakcja i opinie wygłaszane przez niektóre osoby z środowiska DV w Polsce a wygłaszane opinie czasami wskazują jakby na brak zrozumienia danego zagadnienia lub na jego powierzchowną znajomość. Może wynikać to z tego że w Polsce mamy mało dostępnych opisów a jeśli są dostępne to nie docierają do wszystkich?

To dzięki eksperymentom krótkofalowców mamy postęp techniczny na różnych poziomach naszej działalności krótkofalarskiej i nie odbierajmy sobie tej przyjemności i niech krótkofalarstwo będzie dla nas przyjemnością i chęcią dzielenia się z innymi czego życzę wszystkim.

Poprzedni Post Następny Post

Cytowanie lub kopiowanie treści jest dozwolone w przypadku podania źródła pochodzenia tekstu i/lub autora.