Kiedy budujemy lokalną sieć na bazie HBLink musimy jakoś podłączyć się do niej czy to działający lokalny przemiennik na bazie MMDVM , Hytera czy hotspoty. Możemy tu wykorzystać program DMRGateway który pozwala nam na podłączenie się jednoczesne do różnych sieci oraz zapewni nam odpowiednie mapowanie grup pomiędzy sieciami a radiem i separacje między sieciami. Poniżej diagram który pokazuje jak w zależności od rodzaju sprzętu mamy realizowane połączenie przez DMRGateway.

Istotnym elementem konfiguracji DMRGateway jest użycie składni TGRewrite

TGRewrite=fromSolt,fromTG,toSlot,toTG,range

TGRewrite pozwala nam mapować grupy rozmowne pomiędzy radiem a siecią cyfrową i odwrotnie. Opiszemy to na przykładach

TGRewrite=2,108,1,8,1

Jeśli nasze radio nada na TS2 i grupie 108 i będziemy mieli taki zapis w jednej z definicji sieci to przekaże nasz głos do sieci która ma ten zapis na TS1 i na TG8. Jeśli ta siec w której mamy taka definicje będzie miała transmisje na TS1 i TG8 to przekaże na radio na TS2 i na TG108. Jeśli np na radio nadamy na TG108 ale na TS1 to nasza rozmowa na TG108 nie trafi do tej sieci gdyż nie pasuje do reguły.

Załóżmy że chcemy aby używane grupy rozmowne na naszym radiu TG7 i TG8 poszły do danej sieci na której są używane możemy zrobić to w postaci jednego zapisu

TGRewrite=2,7,2,7,2

Użyliśmy tu 'range' ostatniego parametru w składni TGRewrite dzięki temu DMRGateway wie że jeśli na radio pojawi się trafik na TG7 do TG8 na TS przekaże dane z tych grup na te siec w której są te zdefiniowane reguły na TS2 do TG7 lub TG* w zależności od numeru źródłowej grupy i na odwrót.

W naszych rozważaniach dotyczących połączenia z siecią lokalna HBLink zakładamy że np sieć BrandMeister jest siecią podstawową a pozostałe definiowane w DMRGateway jako dodatkowe. Dlatego w tym przypadku w definicji sieci Brandmeister wpisujemy reguły

PassAllTG=1
PassAllTG=2

co oznacza że wszystko co nie pasuje do reguł wpisanych w innych sieciach w DMRGateway będzie przekazywane z radia TS1 na TS1 BM i z radia TS2 na TS2 BM i odwrotnie. Mapowanie grup robimy tylko w definicjach innych sieci w DMRGateway w sposób opisany powyżej przykładach.

Zaloguj się do strony konfiguracyjnej Pi-Star.

* Kliknąć "Configuration".
* Kliknij "Expert".
* Kliknij "SSH Access".
* W dolnej części okna kliknij "Click here for fullscreen SSH client". 
* Następnie zaloguj się za pomocą swoich danych uwierzytelniających.

Po zalogowaniu się wykonaj następujące komendy:

rpi-rw
sudo nano /root/DMR_Hosts.txt

Spowoduje to otwarcie edytora nano, przewiń do samego końca plik. Wprowadź następujące informacje używając tylko klawisza tabulatora (nie używaj spacji), aby przejść do następnej kolumny.

Dostęp od strony Internetu dla hotspotów typu simplex:

HBLink_DMR 0000  127.0.0.1  passw0rd  62000

Dostęp od strony Internetu dla hotspotów typu duplex:

HBLink_DMR 0000  127.0.0.1  passw0rd  62001

Użyj klawiszy + o aby zapisać plik. Użyj klawiszy + x aby wyjść.

Zamiast IP adresu 127.0.0.1 wprowadź adres IP Twojego lokalnego HBLink serwer oraz numer portu na którym jest dostęp.

Dołożenie do reguł firewall Pi-Star otwarcie portów dla połączenia z HBLink serwerem:

sudo nano /root/ipv4.fw

Wprowadź (lub wytnij i wklej) następujące dwie linie jeśli masz htospot simplex:

iptables -A OUTPUT -p udp --dport 62000 -j ACCEPT
iptables -t mangle -A POSTROUTING -p udp --dport 62000 -j DSCP --set-dscp 46

jeśli masz htospot duplex:

iptables -A OUTPUT -p udp --dport 62001 -j ACCEPT
iptables -t mangle -A POSTROUTING -p udp --dport 62001 -j DSCP --set-dscp 46

Użyj klawiszy + o aby zapisać plik. Użyj klawiszy + x aby wyjść.

Następnie zaktualizuj reguły firewalla:

sudo pistar-firewall

Po zakończeniu procesu aktualizacji reguł firewall wybierz z menu administracyjnego dashboard w Pi-Star opcje UPDATE.

Następnie przechodzimy w menu do "Configuration" i w części do konfiguracji DMR "DMR Configuration" w "DMR Master" należy wybrać "DMRGateway" Nic tu w tych ustawieniach więcej nie zmieniaj poz wspomnianym ustawieniem an DMRGateway i zapisz ustawienia używając "Apply changes".

Teraz PI-Star w menu administracyjnym wybieramy "Configuration" -> "Expert" i wierszu "Full Edit" wybieramy "DMR GW". Opcja "Full edit" pozwala nam edytować całą zawartość i wprowadzić zmiany jakie mamy podane niżej.

Pamiętaj żeby zawsze tylko korzystać do zmian w DMRGateway tylko poprzez "Full Edit" -> "DMR GW" bo tylko wtedy masz dostęp do całej konfiguracji DMRgateway.

W edytowanym pliku konfiguracyjnym wpisujemy podane poniżej konfiguracje dla DMR Network 1 i DMR Network 3.

„Podstawowa” sieć, tutaj w przykładzie to Brandmeister, ma przypisane wszystkie grupy rozmowne i połączenia prywatne do Brandmeister, ponieważ pełne mapowanie wszystkich regionalnych i lokalnych TG byłoby ogromnym wysiłkiem podczas mapowania.

[DMR Network 1]
Enabled=1
Address=195.26.76.59
Port=62031
Password="passw0rd"
PassAllPC=1
PassAllPC=2
PassAllTG=1
PassAllTG=2
Debug=0
Id=260xxxx
Location=1
Name=BM_Poland_2602

Uwaga: zamiast 260xxxx w definicji sieci w pol Id musisz podać swój DMR ID. Druga sieć HBLink.

[DMR Network 3]
Enabled=1
Address=IP_adres_HBLink
Port=62000
Password="passw0rd"
TGRewrite0=2,6,2,6,1
TGRewrite1=2,7,2,7,1
TGRewrite2=2,8,2,8,1
Debug=0
Id=260xxx01
Location=1
Name=HBlink-DMR

Uwaga: zamiast 260xxxx w definicji sieci w pol Id musisz podać swój DMR ID z SSID tzn należy dodać np. 01 na końcu swojego DMR ID

 TGRewrite2=2,8,1,8,1

Wprowadzenie numeracji w nazwie TGRewrite np TGRewrite0 pozwala nam na dostęp do reguł przepisywania w trybie 'Quck Edit' w dasboard Pi-Star. Jeśli nie będzie numerów w TGRewrite to trybie 'Quick Edit' będzie dostępna tylko pierwsza reguła wpisana.

Należy w każdej konfiguracji podać stosowne IP adres / Port / Password dla danego serwera HBlink

Zapisujemy wprowadzone zmiany klikając na "Apply changes"

Jeśli wszystko poszło poprawnie zostaniemy połączeni z DMR BM Master oraz z lokalnym HBLink Master.

Musimy jeszcze pamiętać aby dodać w konfiguracji radia DMR grupy rozmowne np w HBLink

TG 6 - Połączenie do reflektora XLX260 na moduł A
TG 7 - HB Local  do rozmów lokalnych na HBLink
TG 8 - HB Cluster do rozmów sieciowych na połączonych HBLink serwerach 
      jeśli nasz lokalny serwer ma takie połączenie

Opisana powyżej konfiguracja DMRGateway dla Pi-Star i Hotspota jest taka sama co do zawartości pliku DMRGateway.ini dla konfiguracji przemiennika na bazie MMDVM lub Hytera który łączy się z DMRGateway poprzez GW_Hytera_MMDVM program.

Poprzedni Post Następny Post